logo
CHW 19/08/2005

Dual Core de Intel nació apurado